SHOWS > RESIDENCIES FOR WRITERS 2020-2021

SHOWS

Finissage Schrijfresidentie

Thomas Claessens & Hendrik Kegels
  • © Claessens & Kegels
    © Claessens & Kegels
  • © Claessens & Kegels
    © Claessens & Kegels
ONLINE

Schrijfresidentie 23/11-17/12
Finissage 18/12/2020 - live online VERPLAATST NAAR 04/03/2021

Thomas Claessens en Hendrik Kegels schaven, bouwen en puzzelen aan een filosofische praatkomedie voor twee personages. 'TJIK TJAK WHAM' luidt de werktitel. Al leuterend en vaak tot hun eigen verbazing analyseren ze hoe angst ons in de greep houdt en ons vermogen tot medeleven in de kiem smoort. Wanneer maakt de idee van veiligheid je net banger?

We lijken geobsedeerd door veiligheid. We zadelen onszelf op met het idee dat we alles in de hand hebben, dat we alles onder controle hebben. Maar als de nabije toekomst anders loopt dan gepland, verliezen we de controle en vervallen we in angst. Daarom willen Thomas en Hendrik voelbaar maken dat controle slechts een waanbeeld is. Veiligheid en het gevoel van veiligheid maken we onszelf wijs, het wil niet zeggen dat het daadwerkelijk veiliger is. Deze theatertekst wil kritisch kijken naar hoe angst ons in zijn greep houdt en hoe het ons vermogen tot medeleven in de kiem smoort. De twee acteurs benoemen zich tot veiligheidsverantwoordelijken. Ze verdedigen de noodzaak van hun aanwezigheid zo stellig, dat de vraag onvermijdelijk komt bovendrijven of ze eigenlijk wel een verschil maken. Wanneer maakt de idee van veiligheid je net banger? 


Thomas en Hendrik hebben de ambitie om in hun schrijfwerk de schoonheid van het oeverloos gelul te promoveren tot een kunstvorm. Hun personages praten om de leegte op te vullen, vallen in herhaling, haperen en slepen zich door de moeilijkheid van taal en communicatie. Net zoals Thomas en Hendrik vaak verdwalen in het schrijven, laten ze de personages op hun beurt verloren lopen in een gesprek waarin het spreken zelf, in zijn meest alledaagse en banale vorm, transformeert tot een buitengewoon complexe bezigheid. De angst om misbegrepen te worden ligt telkens op de loer. En af en toe in deze veelheid van woorden passeert er iets wezenlijks, zit er in de kosmos van woorden iets van immense schoonheid verborgen, slaan de sprekers de nagel op de kop zonder dat ze zich er bewust van zijn. 


Thomas Claessens (1990) is een ridder en studeert in 2019 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht, na eerdere studies fundamentele wiskunde en theater- en filmwetenschap aan de universiteit Antwerpen. Afgelopen jaar speelde hij in nooit van elkaar van Celine Daemen (tekst Jon Fosse). Hij had dit jaar graag stage gelopen bij de KVS Brussel, Theater Utrecht, het Nationale Theater of Theater Artemis. 


Hendrik Kegels (1996) studeerde in 2018 af als performer aan de Toneelacademie Maastricht. In zijn werk staat de wereld van kinderlijke verwondering centraal. Hij tracht met zijn voorstellingen herinnering aan deze werelden bij de toeschouwer op te roepen, en ze uit te nodigen om te geloven in dat wat onwaarschijnlijk lijkt. Hij maakt voorstellingen voor o.a. Frascati (Plankton i.s.m. Anna Verkouetern Janssen), Het Paleis (Kier 4+ i.s.m. Kim Karssen) & Het Laagland (Microlepidoptera i.s.m. Sonja van ojen) Als acteur werkte hij samen met Anna Verkouteren Janssen in Stallerhof en The lobster, Jetse Batelaan in Echte Vrouwen Joggen in Regenpak (Theater Artemis & Het houten Huis) & Alexander Devriendt (Ontroerend goed). 

Thomas Claessens en Hendrik Kegels vormen de helft theatercollectief Hemelhond, dat in 2018 'Wat eraan te doen' in Zuidpool maakte.