Finissages

Een finissage is hét slotakkoord van een schrijfresidentie in Zuidpool, het publieke moment waarop de toeschouwers inkijk krijgen in het schrijfproces.

Gedurende het jaar ontvangt Zuidpool auteurs in het schrijfatelier. Ze verblijven er een aantal weken en onderzoeken hoe ze hun schrijven voor podium willen exploreren. Het zijn auteurs die zoeken naar nieuwe vormen waarin ze hun taal willen verwoorden, verklanken; het zijn schrijvers die zichzelf uitdagen en het experiment met de eigen pen aangaan.

Na hun residentie, waarin de ene als kluizenaar leeft en de andere dwaalt door het artistieke huis en ontmoetingen met andere residenten en bewoners opzoekt, is er een publiek moment waarop ze hun werkplek openstellen. In een intieme en informele sfeer presenteren ze teksten. De schrijvers bepalen zelf welke vorm hun finissage aanneemt: een tekstlezing met acteurs, performance, auteursgesprek, luistersessie, muzikale avond, online publicatie … Feedback van het publiek is welkom.

Meer over schrijfresidenties in Zuidpool

Finissages 2021-2022


Karel Tuytschaever
08/12

Rani Decock
03/02

Annelotte van Aarst
26/02

Jozefien Mombaerts
24/03

Tineke De Meyer
06/05