RECUP

RECUP is niet bestede tijd. Of in te halen tijd. Of lege tijd.
RECUP is terugverdiende gewerkte tijd.
RECUP is bijna taboe in deze tijd.

RECUP is ontstaan in 2014, vanuit de nood om tijd en ruimte te geven aan (podium)kunst die qua vorm, duur, ruimtegebruik en/of graad van (on)afheid niet past binnen gebruikelijke kaders. Voor parels die tussen de plooien dreigen te vallen, voor “opmerkelijk werk dat onopgemerkt dreigt te blijven”, zoals De Standaard schreef.

Op onregelmatige tijdstippen bouwt Zuidpool zijn huis om voor een nieuwe RECUP. Nieuwe gezichten naast oude meesters, en taal als terugkerende inspiratiebron. Af en onaf, kort en langer, work-in-progress en premières, masterproeven en muzikale performances … Dat alles is RECUP.

Neem de tijd om u te laten verrassen.

Herontdek de voorbije edities:

RECUP#1 (november 2014)
RECUP#2 (maart 2016)
RECUP#3 (november-december 2016)
RECUP#4 (november 2019)