Vacature

Zuidpool zoekt een zakelijk medewerker (per direct)

Zuidpool is een open huis voor podiumkunsten in Antwerpen.
Jorgen Cassier en Koen van Kaam zijn de artistieke kernleden van Zuidpool. Zuidpool creëert, produceert en spreidt hun werk sinds 2005. In hun werk staat een grote voorliefde voor de acteur en voor taal centraal. Naast hun werk biedt Zuidpool residenties aan jonge makers en schrijvers aan.
Zuidpool wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Overheid.

 

De functie

Je bent verantwoordelijk voor de zakelijke en dagelijkse werking van Zuidpool. Hiertoe voer je een zinvol en efficiënt zakelijk beleid en behoudt het organisatorische overzicht van de organisatie. Je rapporteert hierover aan de artistieke leiding en het bestuur.

Zakelijk beleid

 • Je staat in voor de opmaak en opvolging van begrotingen, budgetten en afrekeningen.
  Je werkt samen met de boekhouder en volgt de nodige financiële procedures op.
 • Je bent vertrouwd met verschillende subsidiekanalen.
  Je schrijft zakelijke plannen en werkingsverslagen met de nodige verantwoording en verzekert de verdere opvolging ervan.
 • Je staat in voor het aanvragen en de opvolging van Tax shelter dossiers (ism Perpodium).
 • Je garandeert rechtszekerheid (verzekeringen, aansprakelijkheid, statuten, …).
 • Je volgt de dagelijkse administratie op (incl. verzekeringen, HR-administratie, algemeen beheer).
 • Je verzorgt en beheert het archief, samen met de communicatiemedewerker.

Personeelsbeleid

 • Je bent verantwoordelijk voor de personeels- en vrijwilligersadministratie (opmaak en onderhandeling overeenkomsten en contracten, …).
 • Je vertaalt de van toepassing zijnde regelgeving (vzw-wetgeving, cao…) naar de specifieke werksituatie.
 • Je realiseert een personeelsbeleid binnen de principes van fair practice.
 • Je ondersteunt en faciliteert medewerkers in het uitoefenen van hun job.

Gebouwbeheer en logistiek

 • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de infrastructuur (opvolging onderhoudswerken, keuring technische uitrusting, terbeschikkingstelling, …)
 • Je implementeert een beleid met het oog op een gezonde en duurzame infrastructuur op lange termijn.

Aanvullende financiering

 • Je gaat actief op zoek naar aanvullende financiering voor de werking en de artistieke projecten, rekening houdend met de specifieke realiteit van het artistieke werk.

Vertegenwoordiging van Zuidpool

 • Je vertegenwoordigt Zuidpool op lokaal en sectorniveau (AKO, OKO, …).
 • Je communiceert met de verantwoordelijke voor spreiding en met culturele organisaties in België en Nederland.

 

Jouw profiel

 • Je hebt voeling met de podiumkunstensector en de zakelijk-organisatorische en financiële aspecten ervan.
 • Je hebt minstens drie jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je bent nauwgezet en resultaatgericht.
 • Je hebt kennis van boekhouding, verzekeringen en de vzw-wetgeving en verwerkt vlot de regelgeving in het dagelijks beheer.
 • Je hebt kennis van subsidietrajecten, fondsen, IT-skills en gebouwbeheer. Een getuigschrift als preventieadviseur is een pluspunt.

 

Aanbod

Het gaat om een 4/5de tewerkstelling t/m december 2024
(verlenging is mogelijk).


Het loon wordt bepaald door de barema's uit de CAO Podiumkunsten (A-niveau).

Je komt terecht in een team met 2 artistiek leiders,
1 communicatiemedewerker en 1 technicus als vaste medewerkers.

 

Solliciteren

Stuur uiterlijk op dinsdag 5 december 2023 je motivatiebrief en cv naar onthaal@zuidpool.be ter attentie van Jorgen Cassier & Koen van Kaam. 

De gesprekken gaan al door op donderdag 7 december, overdag.
Indiensttreding zo snel mogelijk. In december worden er dagen van overdracht ingepland.

Vragen mag je richten aan fleur.scharrenburg@zuidpool.be 

Zuidpool voert een inclusief personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, los van geslacht, afkomst, geloof, beperking, enz.