© Kaat Pype

Alkestis

Zuidpool

Zuidpool heeft beslist om de productie Alkestis niet te maken. Met de huidige COVID-maatregelen hebben wij als theatergezelschap geen vooruitzicht op het mogen spelen van deze voorstelling. Het is immers nog onduidelijk of wij in onze zaal en/of in de culturele centra kunnen spelen, en zo ja, voor hoeveel toeschouwers. Daarom hebben we besloten om onze energie en creativiteit in een alternatief project te steken, dat in elk geval zal kunnen plaatsvinden: Kates Tapes Away.


Over Alkestis


De stervende Admetos wordt door de goden gered. Tenminste: als hij iemand vindt die in zijn plaats wil sterven. Een verzoek waarmee hij al zijn vrienden lastigvalt. In alle rangen en standen zoekt hij een vrijwilliger die zijn plaats wil innemen, zijn oude vader en zijn moeder incluis. Maar niemand is bereid. Uiteindelijk biedt zijn vrouw Alkestis zich aan. En nu ligt zij in zijn armen dood te gaan.

Zo begint het oudste overgeleverde stuk van de Griek Euripides. Een stuk dat weigert te kiezen of het een tragedie of een komedie is. Het is een random mix van tragische en komisch-volkse elementen over de menselijke zucht naar onsterfelijkheid. Over de inwisselbaarheid van mensenlevens en de afweging van het ene leven tegenover het andere.

Welke economische, sociale en ethische maatstaven hanteren wij om de waarde van een mensenleven te kunnen bepalen? Wie heeft meer recht op leven? Kan een mens deze vragen aan? Moet hij of zij die aankunnen?

Over deze blijkbaar eeuwige vragen schreef Euripides een stuk dat voorbij de grens van tragedie of satire gaat. De tragiek van humor en de grap van de tragiek zijn in deze tweeënhalfduizend jaar oude tekst volledig inwisselbaar.

En alsof het allemaal nog niet tragi-komisch genoeg is spelen Sofie Decleir en Koen van Kaam in deze post-pandemische coronatijden het volledige stuk met z'n tweeën. Tien personages. Twee spelers. Kleine mensen, grote vragen …

De première en tournee van deze voorstelling in de lente van 2021 werden geannuleerd.

MET Sofie Decleir & Koen van Kaam
TEKST Euripides (438 v.C.)
REGIE Jorgen Cassier
VERTALING Johan Boonen
KOSTUUMS Andrea Kränzlin
TECHNIEK Eva Dermul
PRODUCTIE Zuidpool