Over Zuidpool

Zuidpool is een open huis voor podiumkunsten in Antwerpen.

Zuidpool ontwikkelt, realiseert, verdiept, verbreedt, deelt en spreidt nieuwe creaties van podiumkunstenaars. De podiumartiesten zijn de spilfiguren en de bestaansreden van de organisatie.

De werking van Zuidpool omvat vier grote velden:

Deze werkingen staan niet los van elkaar, maar resoneren onderling, bevragen en bevruchten elkaar binnen de context van het huis en daarbuiten.

Vormen en contexten


De creaties en ontwikkelingen die in Zuidpool ontstaan, delen we met het publiek in verschillende presentatievormen en programma’s:

Zuidpool creëert contexten waarin verschillende kunstvormen met elkaar communiceren en interageren. We koppelen theatervoorstellingen aan masterclasses en schrijfresidenties, beeldend werk aan poëzie, interactieve performances aan debat.