Privacyverklaring

Zuidpool hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring geeft Zuidpool heldere en transparante informatie over hoe Zuidpool omgaat met uw persoonsgegevens. Telkens wanneer u persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelt Zuidpool ze in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Zuidpool is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Zuidpool over u verzamelt en ontvangt wanneer u onze diensten gebruikt.

Hoe verzamelt Zuidpool uw gegevens?


Uw persoonsgegevens worden verzameld:

rechtstreeks via u

 • wanneer u tickets aankoopt
 • wanneer u zich registreert voor een actie
 • wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief
 • wanneer u deelneemt aan een wedstrijd
 • wanneer u Zuidpool een vraag stelt of contact opneemt via mail, telefoon of een ander communicatiekanaal

via een derde partij, zoals een coproducent, samenwerkende partner of een resident, waarvoor wij de reservatielijsten of mailings beheren

via onze ticketpartners Last Minute Ticket Shop, GATE15, Lokaal Cultuurbeleid Antwerpen

via de sociale mediakanalen, zoals Facebook

Welke informatie kan Zuidpool bewaren?


Contactgegevens

Zuidpool bewaart de contactgegevens die u zelf doorgeeft, bijvoorbeeld bij het aankopen van een ticket of bij inschrijving nieuwsbrief.

Betalingsgegevens

Zuidpool bewaart betalingsgegevens die u zelf doorgeeft bij de aankoop van een online ticket. Deze gegevens worden automatisch gebruikt bij het verwerken van betalingen.

#sociale media

Informatie die u plaatst op één van onze sociale media waar Zuidpool toegang toe heeft, wordt via die tool bewaard. Als u informatie online plaatst, dan mag u de rechten van anderen niet schenden. Dit wil ook zeggen dat anderen uw informatie kunnen gebruiken, taggen en/of heruitgeven op manieren (inclusief onwettige) die u misschien niet verwacht. Zuidpool kan eender welke gegevens die u openbaar online plaatst, gebruiken en heruitgeven op de website of sociale media. Bijvoorbeeld een openbare review van een voorstelling waaruit Zuidpool een quote gebruikt voor de website.

Klikgedrag

Via onze nieuwsbriefverwerker Mailchimp kan Zuidpool uw klikgedrag op onze website volgen via het openen van links in nieuwsbrieven. Zuidpool kan deze informatie gebruiken om gericht nieuwsbrieven te verzenden.

Waarvoor en hoe gebruikt Zuidpool verzamelde/bewaarde informatie en op basis van welke rechtsgrond?


Zuidpool gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens voor volgende doeleinden:

 • om nieuwsbrieven, gepersonaliseerde mailing op basis van uw interesses en uitnodigingen te versturen, zoals seizoensoverzichten, voorstellingen in de nabije toekomst. Het feit dat u zich inschreef op de nieuwsbrief is voor ons het bewijs dat u toestemming geeft voor het versturen van mailings.
 • om u een servicemail (praktische informatie over uw voorstelling) te sturen (gerechtvaardigd belang)
 • om ticketcontrole uit te oefenen in eigen zaal of bij coproducenten en/of samenwerkende partners
 • om u telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren indien een voorstelling op het laatste moment wordt afgelast of er een wijziging optreedt (gerechtvaardigd belang)
 • om in beperkte omstandigheden gegevens te gebruiken voor andere doeleinden (zoals toegestaan door de wet) (gerechtvaardigd belang)
 • voor veiligheidsdoeleinden (zoals door de wet is toegestaan) m.b.t. Zuidpool, de werknemers, toeschouwers, derde partijen en betrokken eigendommen (wettelijke verplichting)
 • voor het opsporen van fraude en andere wettelijke inbreuken, zoals ticketverkoop op de zwarte markt, misbruik van ons intellectuele eigendom (wettelijke verplichting)
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Zuidpool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In de huidige fase van de overheidsmaatregelen m.b.t. Covid-19 zijn er voorwaarden bepaald om terug publieke activiteiten te organiseren.

Eén van de voorwaarden is het bijhouden van een aanwezigheidsregister — hetzij op voorhand bij inschrijven, hetzij tijdens de activiteit — van toeschouwers en medewerkers. Het gaat hierbij minstens om voornaam, familienaam en telefoonnummer. Voor de toeschouwers gaat het om 1 contactpersoon per bubbel. Hij/zij/hen zal bij een geval van besmetting de gegevens van de andere leden van zijn/haar/hun bubbel moeten doorgeven aan de tracinginstanties. Deze lijsten kunnen ter beschikking gesteld worden aan de bevoegde tracinginstanties. De gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Deze maatregel geldt zolang de overheid hem oplegt.

Welke keuzes kan u maken over hoe Zuidpool uw gegevens gebruikt?


Wanneer u tickets koopt of u schrijft zich in voor de nieuwsbrief, dan vraagt Zuidpool uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden (zoals hierboven beschreven).

Wil u de toestemming die u hebt gegeven intrekken, dan kan u met ons contact opnemen.

Als u de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat u geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

Met welke derden kan Zuidpool uw gegevens delen?


Zuidpool kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, namelijk aan:

 • Andere culturele instellingen/coproducenten en samenwerkende partners
  We geven bijvoorbeeld gastenlijsten door.
 • Overheidsinstellingen
  Waar de wet het toelaat kunnen we ook informatie delen die opgevraagd werd door een overheidsinstelling of een ander bevoegde instelling of organisatie, om onze rechten te beschermen of af te dwingen of de rechten van een partner of een derde, of om fraude op te sporen en te voorkomen (inclusief kredietkaartfraude) en andere misdrijven.
  Waar de overheid Zuidpool verplicht om de persoonsgegevens te delen voor contactopsporing met betrekking tot het inperken van het Covid-19-virus.
 • Een opvolger of overnemer
  Waar het door de wet is toegestaan, kunnen we uw gegevens bezorgen aan een opvolger om ze te gebruiken voor de doeleinden die aansluiten bij deze privacyverklaring — en we kunnen deze informatie ook aan een potentiële opvolger bezorgen — maar enkel indien we de nodige stappen hebben ondernomen zodat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd blijft.
 • Andere derden
  Zoals beheer van de website, beheer van e-mails, betaalverwerker, …
  Met de verwerkers sluit Zuidpool een verwerkersovereenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Zo weten we of ze GDPR-compliant zijn.

Gegevens van kinderen en jongeren?


De voorstellingen, website en ticketverkoop van Zuidpool zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Zuidpool verzamelt niet bewust informatie van kinderen en jongeren. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u denkt dat uw kind ons informatie heeft bezorgd, aarzel dan niet om contact op te nemen met Zuidpool.

Welke veiligheidsmaatregelen hanteert Zuidpool?


Zuidpool beschikt over beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Welke standaardbeveiligingsmaatregelen Zuidpool gebruikt, hangt af van de aard van de verzamelde informatie. Het internet is echter niet 100% veilig. Zuidpool kan niet beloven dat uw gebruik van onze website volledig veilig is. Zuidpool raadt aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.

Links naar websites van derden


Op de website van Zuidpool kan u op links klikken die leiden naar een website die wij niet beheren, bijvoorbeeld van een andere culturele instelling waar Zuidpool op tournee is. De privacyverklaring die u nu leest, is niet van toepassing op de omschreven websites. Lees de privacyverklaringen van die welbepaalde website goed na, dat is uw verantwoordelijkheid (zie ook Zuidpool-cookies).

Zuidpool-cookies


Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals uw naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelen en analyseren we informatie over uw bezoek. De informatie identificeert u normaal gesproken niet direct, maar kan u een beter op uw voorkeuren toegesneden surfervaring geven. Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen sommige soorten cookies te blokkeren. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt.

Zuidpool maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling waarmee u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet meer werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
 • Prestatiecookies
  Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.
 • Functionele cookies
  Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.
 • Doelgroepgerichte cookies
  Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties te zien krijgen.

Wat bij vragen en/of klachten?
Wat indien u uw gegevens wenst te wijzigen of updaten?


U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Zuidpool van u ontvangen heeft.

Zuidpool is geen commerciële instelling die u onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. Heeft u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy? Wilt u weten welke informatie wij over u bijhouden? Wenst u de gegevens die u ons bezorgde te wijzigen, te verbeteren of bij te werken? Zou u graag een toestemming intrekken? Neem dan gerust contact op met:

Zuidpool — Lange Noordstraat 11 — 2000 Antwerpen
onthaal@zuidpool.be

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Kan Zuidpool de privacyverklaring bijwerken?


Zuidpool kan deze privacyverklaring wijzigen. Zuidpool kondigt wijzigingen aan op de website of via de nieuwsbrief. De laatste wijziging van deze verklaring gebeurde op 15 mei 2018.