Residenties

Als open podiumhuis deelt Zuidpool zijn expertise en creativiteit op alle niveaus en domeinen die met ontwikkeling en creatie te maken hebben. Zuidpool maakt verbinding met autonome kunstenaars (individueel werkende kunstenaars en groepen, troepen en ploegen) via het aanbieden van maakresidenties en schrijfresidenties.

Vrije ruimte voor podium-minded kunstenaars


Zuidpools residentiewerking speelt in op verschillende kansen. Zuidpool is een huis met decennia ervaring en met vrije ruimte. Anderzijds hebben de meeste jonge makers geen eigen structuur en heel weinig werkkansen. Zuidpool wil een vrijplaats zijn waar nieuwe makers hun stem en stijl verder kunnen zoeken, en hun werk kunnen ontwikkelen zonder al te grote druk.

Residenten zijn welkom op repetities, toonmomenten en voorstellingen van andere makers die in Zuidpool werken. Zuidpool moedigt interactie met andere artiesten in huis zeker aan, maar verplicht dat niet. Onderlinge gesprekken of samenwerkingen ontstaan spontaan — of ontstaan niet. Het staat iedereen vrij om beroep te doen op andermans expertise als kritische lezer, performer, outside eye, cijferspecialist, kok …

Sommige residenten komen later opnieuw in residentie. Soms resideren ze eerst als maker, dan als schrijver, of omgekeerd. Soms monden Zuidpool-ontmoetingen uit in nieuwe samenwerkingsverbanden. Soms leidt een residentie tot een latere samenwerking met Jorgen Cassier en Koen van Kaam.

Schrijfresidenties

De schrijfresidenties voor 2024 zijn reeds ingevuld.

— Vrijplaats voor auteurs met interesse in podiumkunsten —

Zuidpool ziet het schrijven voor podium als een eigen kunstvorm die niet altijd hoeft te leiden tot de geboorte van een nieuwe theatertekst. De schrijfresidentie staat niet in het teken van een concrete theaterproductie of tekstuitgave, maar focust op de ontwikkeling van de auteur. Met deze residenties wil Zuidpool auteurs uitnodigen om het schrijven voor theater en performance vandaag de dag te onderzoeken. We willen ook het hedendaagse principe van de theatermaker en theaterschrijver in dit proces opnieuw ontkoppelen. We focussen op het schrijfproces an sich.

In het productionele werk van Zuidpool neemt tekst een cruciale plaats in. Deze residenties ontstaan vanuit een behoefte aan ontmoeting en kennisdeling. We willen onze bibliotheek en ons archief, maar zeker ook onze methodiek en gedachtegang over taal als vorm delen en het gesprek met andere kunstenaars aangaan. We richten ons daarbij op jonge auteurs met uiteenlopende achtergronden en uit verschillende genres. Auteurs worden uitgedaagd om binnen de werking van Zuidpool op geheel eigen wijze hun affiniteit met het schrijven te exploreren.

De schrijfresidenties kaderen in een bijzondere grensoverschrijdende samenwerking tussen Zuidpool en Literatuur Vlaanderen. Zuidpool is een van de vijf officiële residentieplekken binnen het Vlaamse Letterenbeleid op binnenlands niveau.

We leggen de auteurs geen vormelijke of inhoudelijke beperkingen op. Ze hoeven niet aan een theatertekst te werken: het kan ook een essay, stuk proza, reeks gedichten … worden. Tijdens hun residentie verblijven de auteurs in een eigen werkkamer. Ze werken solitair of zoeken de andere residenten en kernleden van Zuidpool op. Zuidpool verplicht niets.

Maakresidenties

Op dit moment aanvaardt Zuidpool geen aanvragen voor maakresidenties.

— Autonome podiumkunstenaars krijgen ruimte en tijd voor ontwikkeling —

Met de maakresidenties richt Zuidpool zich op jonge podiumkunstenaars. Ze zijn welkom vanaf hun eerste bachelorproeven tot zo’n vijf jaar na hun afstuderen. Er is geen vastgelegd traject. De samenwerking stopt soms na één project; soms keert een maker terug.

Zuidpool biedt ruimte en tijd voor ontwikkeling op het tempo van de makers. Zij werken autonoom en in alle artistieke vrijheid. Zuidpool ondersteunt hen — voor zover zij dat willen — op het vlak van promotie, dossierbegeleiding, artistieke feedback, technische uitwerking van ideeën en het opmaken van preventiebeleid en technische fiches.