© Tineke De Meyer

Autour de la table #2: Betrekkingswaan

Tineke De Meyer

Zuidpool koestert het Woord, in geschreven, gesproken, gezongen, … vorm. Onder de noemer ‘Autour de la table’ organiseren we een reeks avonden rond schrijfprocessen, auteurs en nieuwe of vergeten teksten. Informeel — en interactief indien gewenst!

Aan het einde van haar schrijfresidentie in Zuidpool presenteert Tineke De Meyer samen met Valentijn Dhaenens het tussentijdse resultaat van vier weken werk.

“Ik dacht iets te schrijven dat bij Echo en Narcissus in de Metamorfosen zou vertrekken,
dat taal zou betreffen,
witruimte in de evolutie van boekdrukkunst,
de stilte van de pagina,
variaties van nabijheid,
het zwijgen van een vrouw,
en de weerklank van bestaan.

Het blijkt alsnog over liefde te gaan.”

VAN Tineke De Meyer
MET Valentijn Dhaenens