© Sara De Bruyn

Finissage

Michaël Van Remoortere

Schrijfresidentie 06/01-05/02/2020

Amor Vacui: solo voor een vrouw (m/v/x)

En dan is hij weg. En jij blijft achter. Wat ooit een wij was, is niet meer. Wat rest is niet duidelijk omlijnd. Hoe opnieuw ‘ik’ te zeggen?

In Amor Vacui staat de leegte centraal. De leegte waarin taal geen betekenis meer lijkt te kunnen hebben, maar ook een leegte die net op die taal veroverd moet worden. De worsteling volstrekt zich in het spreken zelf. Vanuit een lichaam dat niet vergeten kan wat het ooit aangeraakt heeft.

There is absolutely no other free act which it is given us to accomplish — only the destruction of the ‘I’.
Simone Weil - Gravity and Grace

House of David: solo voor een man (m/v/x)

Kan iets vergeten maar niet vergeven worden en is dit hoe rituelen ontstaan? Hoe om te gaan met de radicale erfenis van jouw voorouders opgetekend ten tijde van de Apocalyps? Aan de hand van het werk van David Wojnarowicz en Derek Jarman probeert een man zijn plaats te vinden in de mythologische genealogie van zijn lichaam.
Five fingers make a fist: blood, sweat, tears, piss, cum.

“Ages and Aeons quit the room
Exploding into timelessness
No entrances or exits now
No need for obituaries or final judgements
We knew that time would end”
Derek Jarman - Blue