© Raymond Mallentjer

Hooglied

Zuidpool

Het Hooglied van Salomon is één van de kleinste boeken uit het Oude Testament. Vermoedelijk gaat het hier om een aantal afzonderlijke liefdesliederen die later gebundeld zijn. Zij werden oorspronkelijk op bruiloftsfeesten gezongen en geven een bijna mystieke beschrijving van zuivere liefde van een vrouw voor een man en van een man voor een vrouw. Zij zijn in de bloei van hun leven en staan aan het begin van een lang en gelukkig huwelijk. Ze verlangen naar elkaars schoonheid in beeldende, zinnelijke taal. Het Hooglied behoort tot één van de parels van de wereldliteratuur.

Het is een poëtische tekst met dramatische elementen, die geen duidelijk verhaal vertelt en die moeilijk in een genre is onder te brengen. De poëtische structuur is duister; hoe men de tekst ook leest, altijd stuit men op merkwaardige overgangen. Het taalgebruik is veelvuldig expliciet erotisch, het woord God komt niet eenmaal voor, en het is niet altijd duidelijk wie er aan het woord is. De polariteiten van bruidegom en bruid, hun bewegingen van toenadering en verwijdering, de momenten van gelukzalige vereniging en diepe verlatenheid, het bijna ondoorgrondelijke interne tekstuele verband..., dit alles gaf aanleiding om de tekst eerder muzikaal te benaderen dan het te beschouwen als een situationeel drama.

Het Hooglied is en blijft een lied.
Sachli Gholamalizad, Paul Wuyts, en Jorgen Cassier zingen, spreken en musiceren in een compositie van Jorgen Cassier. Een nieuwe creatie van Theater Zuidpool. Over liefde en dood. Tussen dromen en waken.

VAN & MET Jorgen Cassier, Sachli Gholamalizad, Koen van Kaam & Paul Wuyts
PRODUCTIE Theater Zuidpool