HET HUIS

© Jef Cuypers

Zuidpool is een open modulair huis voor podiumkunsten.


Zuidpool realiseert en spreidt het werk van artistiek leiders Jorgen Cassier & Koen van KaamDaarnaast biedt Zuidpool ruimte en ondersteuning aan tal van autonome kunstenaars en gezelschappen die in alle vrijheid hun werk kunnen ontwikkelen en tonen.

Zuidpool crëeert manieren om haar eigen artistieke taal te laten ageren binnen nieuwe contexten. Het koppelt theater-voorstellingen aan masterclasses en schrijf-residenties, beeldend werk aan poëzie, interactieve performances aan debat.


C O V I D - 1 9  &  H E T  O N Z I C H T B A R E

Sinds midden maart 2020 liggen alle repetities en voorstellingen in Zuidpool stil. Vanaf eind augustus starten we corona-proof terug op.

'De aanzegster' moest stoppen nog voor de tournee goed en wel was begonnen. Gelukkig gaan we in het najaar van 2021 opnieuw spelen, op zowat alle plekken die nu zijn weggevallen.

In het voorjaar van 2021 zou Zuidpool 'De grond onder hun voeten' maken, een ensemblestuk voor acht acteurs. Door die omvang zeer moeilijk te realiseren in dit tijdperk, en dus uitgesteld - maar niet afgeschreven. In plaats van deze productie maakt Zuidpool 'Alkestis'.

De Maakresidenten en Schrijfresidenten van afgelopen voorjaar moesten hun werk staken of thuis verderzetten. De meesten kregen een plek in het nieuwe seizoen, anderen tonen hun werk digitaal via onze site.


Z U I D P O O L

ZUIDPOOLPRODUCTIES
Creaties van artistiek leiders Jorgen Cassier & Koen van Kaam


MAAKRESIDENTIES
Autonome podiumkunstenaars krijgen ruimte en tijd voor ontwikkeling en presentatie.

SCHRIJFRESIDENTIES
Vrijplaats voor auteurs met interesse in podiumkunsten.

LOVE AT FIRST SIGHT
Jaarlijks festival van (nieuwe) makers.


EN AVANT
Carrousel van vier voorstellingen in vier steden

VOORPROEVERS & HERKAUWERS
Lichaam +/-/x/: Geest: doende denken en vice versa.RECUP
Onregelmatige ontmoeting van ongezien, onaf en onaangepast werk.


AUTOUR DE LA TABLE
Informele avonden aangaande pen en podium.


MASTERCLASSES
Verinnerlijking en veruitwendiging met raad en daad.


HORS CATÉGORIE
Variabele manifestaties & onvoorziene opflakkeringen.