VOORSTELLINGEN > ZUIDPOOL speelt in 2017-2018

VOORSTELLINGEN

M.A.D.

Zuidpool & ARSENAAL/LAZARUS
  • © Jef Cuypers
    © Jef Cuypers

M.A.D. is de afkorting van 'Mutual Assured Destruction' of 'Gegarandeerde Wederzijdse Vernietiging'.
M.A.D. is een principe uit de Koude Oorlog dat het effectieve militaire gebruik van kernwapens moest ontraden.


2029.
Beijing, China.
Een nucleair conflict zonder voorgaande lijkt onafwendbaar.
De laatste hoop is gevestigd op topoverleg tussen de presidenten van de V.S. en China.
'John' en 'Mi' spreken elkaar onder vier ogen.
De wereld houdt de adem in.

Een al te menselijke ontmoeting in een al te onmenselijke context.

'M.A.D.' kondigt zich aan als
een tragikomisch duet,
een morbide paringsdans,
een lucide sprookjesparabel vlak voor Doomsday.

van/met

SPEL: Sofie Decleir & Willy Thomas
TEKST: Jorgen Cassier 
REGIE: Peter Seynaeve, Koen van Kaam & Jorgen Cassier
KOSTUUMS: Andrea Kränzlin
TECHNIEK: David Van Hove & Jasper Vanhalle
PRODUCTIE: Zuidpool & ARSENAAL/LAZARUS