© Raymond Mallentjer

Salomé Redux

Zuidpool

Na kReon (2009, naar Sophocles en Aeschylos), Macbeth (2010, Shakespeare) en Lucifer (2010, Vondel), actualiseert Zuidpool met Salomé Redux opnieuw een beladen thema uit de klassieke (theater)literatuur en iconografie. In navolging van literaire omzettingen zoals die van Flaubert, Mallarmé en Oscar Wilde, muzikale vertalingen van Massenet, Richard Strauss en Hindemith, en talloze verbeeldingen van schilderkunst en beeldende kunst uit alle mogelijke streken en periodes, kiest Zuidpool voor een fysieke geïnspireerde creatie.

Zuidpool werkt voor deze voorstelling samen met danser, choreograaf en schilder Tuur Marinus (Antwerpen) en choreografe en danseres Marisa Cabal (Barcelona). Ze leerden elkaar kennen aan P.A.R.T.S, waar ze in 2008 hun dansopleiding voltooiden. Samen met nog drie dansers vormen ze het danscollectief Busy Rocks. Met o.a. keeping kusy, keeping still en het meer recente A Mary Wigman Dance evening tourt Busy Rocks in wisselende bezetting in binnen- en buitenland. Busy Rocks resideert in de Beursschouwburg (Brussel).

De mythische en illustere passage omtrent Salomé en de dood van Johannes de Doper wordt in de Bijbel verhaald:

“Want Herodes had Johannes gevangen genomen, en hem gebonden, en in den kerker gezet, om Herodias' wil, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder.
Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben.
En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet.
Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde aan Herodes.
Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook zou eisen.
En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper.
En de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die met hem aanzaten, gebood hij, dat het haar zou gegeven worden;
En zond heen, en onthoofdde Johannes in den kerker.
En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven; en zij droeg het tot haar moeder.”
(Mattheus 14:3-11)

Deze verzen roepen het beeld op van een web van onderkoelde verlangens, diepgeslagen wonden en onherstelbare vooringenomenheden;
van een politiek leider zonder daadwerkelijke macht en een territorium dat belaagd wordt door talrijke politieke en religieus-extreme splintergroepen;
van een jong meisje, dat in al haar onschuld wordt ingezet om rekeningen tussen volwassenen te vereffenen.

“Wat had Theater Zuidpool nog niet gedaan met klassieke teksten? Van kRreon maakte het eigentijds repertoiretoneel, van Macbeth een concert, van Lucifer figurentheater. Bleef nog over op het turflijstje van Zuidpools onvoorspelbaarheid: dans. …
The battle of the sexes: puur en onversneden, maar o zo subtiel. Met de choreograaf Tuur Marinus heeft Zuidpool zich tot zijn eigen verrassing naar dit strakke tableau vivant geworsteld en gezweet. Het leert niet veel, maar het bezweert. Net als Salome ooit.” ***
(DE STANDAARD, Wouter Hillaert)

EEN VOORSTELLING VAN Jan Bijvoet, Marisa Cabal, Jorgen Cassier, Sofie Decleir, Tuur Marinus & Koen van Kaam