© Jef Cuypers

TEGENLICHT docu / debat

Zuidpool, Het Bos, De Groene Waterman

Theater Zuidpool, Het Bos en De Groene Waterman organiseren 6 publieke debatavonden rond 6 actuele thema’s. Vertrekpunt zijn 6 future affairs-documentaires van VPRO Tegenlicht waarin nieuwe ideeën en trends binnen de wereld van politiek, economie, maatschappij en wetenschap worden onderzocht. Gratis maar niet voor niets.

20 april 2015 in De Groene Waterman
Tegenlicht: Red de mens (met verzwegen boeken)
Met o.a. Joris Note, Ludo De Witte en Matthias Lievens (i.h.k.v. Maand van de filosofie rond Ongelijkheid)

9 mei 2015 in Het Bos
Tegenlicht: Gratis geld
Wat er zou gebeuren als iedereen een basisinkomen zou krijgen? Kan een basisinkomen de hoeksteen zijn van een nieuwe maatschappelijke structuur, waarin we mensen niet langer dwingen tot het zoeken naar banen die niet meer bestaan? Moeten we niet de betekenis van werk gewoon anders invullen?
Met o.a. Francine Mestrum en Walter Van Trier.

Het VPRO-programma Tegenlicht is een begrip, zowel in Nederland als in België. Al meer dan tien jaar maakt dit future affairs-programma onderzoeksjournalistiek op het scherp van de snee. Via niet voor de hand liggende, controversiële en tegelijkertijd gedegen analyses op nationale en internationale ontwikkelingen geeft Tegenlicht zijn dwarse kijk op de wereld en op hoe we die in de 21ste eeuw kunnen vormgeven. Deze ‘toekomstjournalistiek’ levert wekelijks geweldige televisie op, en zorgt in Nederland ook voor ongeziene bijwerkingen: enkele dagen na de uitzending komen in Amsterdam en elders kijkers samen voor ‘meet ups’, grondige debatten over het programma en de aangeboorde thema's.

Theater Zuidpool, Het Bos & De Groene Waterman vinden dat een hoopvol verhaal, en willen er een duw aan geven. Deze drie Antwerpse cultuurhuizen wonen op nog geen kilometer van elkaar. Drie verschillende werkplekken met een gezamenlijk enthousiasme om te experimenteren met een nieuwe debatcultuur.
We organiseren een reeks van 6 publieke avonden rond 6 verschillende Tegenlicht-documentaires en thema’s. Aan de hand van fragmenten gaan moderator, kenners, kunstenaars en nieuwe makers in debat met elkaar en met een zo divers mogelijk publiek.
We slaan bruggen tussen journalistiek en de creatieve sector, creëren ontmoeting en debat over allerlei belangrijke thema’s op lokaal en wereldniveau.

Met deze debatavonden willen we ons niet per se binden aan de timing van de nieuwe uitzendingen, maar ook grasduinen in het rijke Tegenlicht-archief. In november 2014 organiseerden Zuidpool en Het Bos al de eerste Belgische Tegenlicht meet up tijdens festival RECUP in Zuidpool, rond digitaal geheugenverlies.
Dit hele initiatief werkt uitdrukkelijk op een open manier. Theater Zuidpool, Het Bos en De Groene Waterman zijn initiatiefnemers en katalysatoren; andere partners zijn welkom om zich aan te sluiten en ook elders andere debatten te organiseren.