© Gerard Herman

de leugenberg

Gerard Herman

Gerard Herman heeft in Zuidpool op zijn minst één navel om naar te staren, een kamer, een bureau en een puzzelboek om op zoek gaan naar de juiste woorden. Dit mondt uit in een publieke tentoonspreiding onder de vleugels van het vermaledijde Vermakelijkheidsbedrijf.

Gerard Herman kwam (en gaf er) eerder al (van) langs in Zuidpool. Tijdens RECUP las hij voor uit eigen werk en deed hij iets memorabels met een aria en een marionet. Op Theater Aan Zee 2015 gaf Zuidpool (toen centrale gast en co-curator TAZ) hem carte blanche. Gerard voer telkens 1 toeschouwer rond in een bootje op de vijver van het Leopoldpark, onder het brengen van eigen gedichten die hij baseerde op tekstflarden uit Dag Allemaal. Een en ander resulteerde in het boek Allemaal gedichten, uitgegeven bij Het Balanseer.

www.gerardherman.be