© Joery Erna

Finissage

Karel Tuytschaever

Schrijfresidentie 09/11-07/12/2021

Karel Tuytschaever kiest ervoor zijn artistieke proces op een dieppersoonlijke manier met u te delen. Niet virtueel, niet live, maar wel fysiek. Hij maakt een uniek werkstuk in beperkte oplage dat u per post ontvangt. U wordt uitgenodigd van betekenis te zijn in het verdere verloop van de creatie van zijn zelfportret. Wilt u deel uitmaken van deze unieke gebeurtenis, bestel dan vóór 8 december om 20 uur uw ticket. U ontvangt de finissage thuis.

Karel Tuytschaever keerde de afgelopen jaren geregeld terug naar Zuidpool. Op dit moment werkt hij in residentie aan zijn onderzoeksproject naar oprechte lichamelijkheid in de portretkunsten, The transparent body. Hij is als acteur en maker benieuwd naar hoe visueel kunstenaars naar lichamen kijken.

Vorig seizoen stelde Karel zijn lichaam ten dienste van de praktijk van portretmakers uit de 2D en 3D beeldende kunsten. Allemaal stelde hij hen dezelfde vraag: zou je een portret willen maken waarvan jij vindt dat dit een oprecht belichaamd portret is van mij, gezien door jouw ogen? Vervolgens maakte hij een selectie van 36 ontmoetingen tussen hem en portretkunstenaars deelbaar in de installatie 36. Deze installatie neemt het portret als instrument om het proces naar het portretbeeld toe bloot te leggen. 36 was te zien tijdens C-TAKT-festival 2021 en het onderzoeksfestival ARTICULATE.

Nu neemt Karel deze portretten als bronmateriaal om een jaar lang te focussen op het maken van een oprecht belichaamd zelfportret in de theaterruimte, zijn eerste soloperformance. In Zuidpool krijgt en neemt hij een maand de tijd om met focus en zorg dit proces te starten. Hij denkt na en schrijft over de omslag van het 2D beeld naar de 3D ruimte, alsook over de relatie met de kijker.

VAN Karel Tuytschaever
EEN SAMENWERKING TUSSEN Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, BARRY / Karel Tuytschaever, DansBrabant, C-TAKT, Performance Technology Lab & Zuidpool