AUTOUR DE LA TABLE

© Wendy Marijnissen

Zuidpool koestert het Woord, in geschreven, gesproken, gezongen... vorm. Onder de titel 'Autour de la table' organiseren we een reeks avonden rond schrijfprocessen, auteurs en nieuwe of vergeten teksten. Informeel - en interactief indien gewenst!

De eerste 'Autour de la table' presenteert tekst-in-wording van Kirsten Van den Hoorn
>>> lees meer >>>