SCHRIJF-RESIDENTIES

© Moya De Feyter

Zuidpool staat al jaren bekend als producerend gezelschap maar ook als broedplek en podium voor jong en minder mainstream werk. Vanaf 2017 maakt Zuidpool officieel de overstap van een gezelschap met eigen infrastructuur naar een veelzijdig artistiek huis in hartje Antwerpen.
 Meer dan ooit staat naast eigen werk ook de presentatie en de ontwikkeling van autonome kunstenaars centraal.

Eén van de nieuwe initiatieven zijn de Schrijfresidenties.
Binnen het kader van het geïntegreerd Letterenbeleid van de Vlaamse Overheid wordt Zuidpool de vierde residentieplek voor auteurs, naast Passa Porta, KANTL en Stijn Streuvelshuis.
Zuidpool richt i.s.m. d e t h e a t e r m a k e r residenties in voor auteurs van diverse afkomst en uit diverse genres. Ze worden uitgedaagd om binnen de werking van ZUIDPOOL op geheel eigen wijze hun affiniteit met het schrijven voor theater te exploreren. Op onregelmatige tijdstippen laten ze met lezingen, publicaties, debatten of performances hun werk op het publiek los.


AUTEURS IN RESIDENTIE

najaar 2016: Moya De Feyter
voorjaar 2017: Greg Houwer
voorjaar 2017: Pim Cornelussen
najaar 2017: Kirsten Van den Hoorn
voorjaar 2018: Gerard Herman
mei-juni 2018: Tineke De Meyer

najaar 2018: Frederika Del Nero


HOE WERKT HET?

°  De schrijfresidentie staat niet in het teken van een concrete productie, maar focust op de ontwikkeling van de auteur. Zuidpool initieert zo’n residentie omdat ze het belang van kennisdeling onderschrijft. We willen onze eigen bibliotheek en ons archief, maar zeker ook onze methodiek en gedachtegang over taal als vorm delen. De auteur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan repetities, ruimte vrij te maken om zijn onderzoek te delen met verwanten, publieke tekstlezingen bij te wonen, etcetera.
We willen ook het hedendaagse principe van de theatermaker/theaterschrijver in dit proces opnieuw ontkoppelen. De nadruk ligt op het schrijfproces an sich.
Concreet zal Zuidpool ook tijd en ruimte vrijmaken om de residenten (indien gewenst) te betrekken in het eigen creatieproces zodat er ervaring wordt gedeeld op meerdere niveaus.

We willen de auteurs geen beperkingen opleggen. We richten ons tot auteurs van diverse achtergrond, uit diverse genres, mogelijk ook uit verschillende landen. Enige affiniteit met of interesse in theater is wel een vereiste. Het resultaat hoeft geen theatertekst te zijn; het kan ook een essay, stuk proza, reeks gedichten… worden.

° Zuidpool biedt een ruime werkkamer (en gedeelde keukenfaciliteiten) aan, waar de auteur in alle rust of in dialoog met andere kunstenaars kan werken.

°  Duur: zes tot twaalf weken, zonder overnachting.

° Auteurs worden aanvaard op basis van hun affiniteit met de podiumkunsten en krijgen de mogelijkheid om hun werkverblijf te beëindigen met een presentatie, lezing, publicatie,… De haalbaarheid en de vormkeuze van de presentatie wordt bepaald in samenspraak met het coördinerend team van Zuidpool.

° Alle residenten voor 2018 zijn gekozen. Voor 2019 gebeurt de selectie in het najaar van 2018. Aanmeldingen zijn het hele jaar door welkom.

° Auteurs met interesse voor een residentie in Zuidpool kunnen contact opnemen met Flore Opsomer (flore.opsomer ( a t ) zuidpool.be) of David Cornille (david.cornille ( a t ) zuidpool.be).


Deze Schrijfresidenties zijn een initiatief van Zuidpool
met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Passa Porta en d e t h e a t e r m a k e r.