SCHRIJFRESIDENTIES

© Moya De Feyter

Binnen het kader van het geïntegreerd Letterenbeleid van de Vlaamse Overheid is Zuidpool een officiële residentieplek voor auteurs.
Zuidpool richt residenties in voor auteurs van diverse afkomst en uit diverse genres. Ze worden uitgedaagd om binnen de werking van Zuidpool op geheel eigen wijze hun affiniteit met het schrijven te exploreren. Op onregelmatige tijdstippen laten ze met lezingen, publicaties, debatten of performances hun werk op het publiek los.

SCHRIJFRESIDENTIES SEIZOEN 2021-2022

september-oktober 2021 + maart 2022: Jozefien Mombaerts 

december 2021: Karel Tuytschaever

januari-februari 2022: Rani Decock

april 2022: Tineke De Meyer

mei-juni 2022: LUCA / School of Arts, Writing for Performance 

VOORBIJE SCHRIJFRESIDENTIES

najaar 2016: Moya De Feyter
voorjaar 2017: Greg Houwer
voorjaar 2017: Pim Cornelussen
najaar 2017: Kirsten Van den Hoorn

voorjaar 2018: Gerard Herman
mei-juni 2018: Tineke De Meyer

najaar 2018: Frederika Del Nero 
februari 2019: Margot De Ley

maart-april 2019: Pete Wu
april-mei 2019: Matthias Hellemans
juni 2019: Deniz Polatoglu, Carolina Maciel de França, Sascha Reunes & Ikram Aoulad
september-oktober 2019: Juicy Dune IJsselmuiden & Sascha Bornkamp
oktober-november 2019: Laura Vroom

december 2019: Stefanie Huysmans
januari 2020: Michael Van Remoortere
maart 2020: Simon Baetens
april 2020: Prisca-Agnes Nishimwe & Brice Deconinck
mei 2020: Miriam Boolsen
september-november 2020: Anne-Laure Vandeputte
februari-november 2020: Ruth Bruyneel
november-december: Thomas Claessens & Hendrik Kegels
januari 2021: Pieter Delfosse
februari 2021: Anouk Friedli
april-mei 2021: Laurent Delom
juni 2021: Enrica Camporesi

HOE WERKT HET?

Sinds 2016 biedt Zuidpool op structurele basis ruimte en context aan externe autonome kunstenaars. Eén van de initiatieven is het organiseren van Schrijfresidenties, een samenwerking tussen Zuidpool en Literatuur Vlaanderen.
De schrijfresidentie staat niet in het teken van een concrete theaterproductie of tekstuitgave, maar focust op de ontwikkeling van de auteur. Met deze residenties wil Zuidpool auteurs uitnodigen om het schrijven voor theater vandaag de dag te onderzoeken. We willen ook het hedendaagse principe van de theatermaker en theaterschrijver in dit proces opnieuw ontkoppelen. We focussen op het schrijfproces an sich.

In het werk van Zuidpool neemt tekst een cruciale plaats in. Deze residenties ontstaan vanuit een behoefte aan ontmoeting en kennisdeling.  We willen onze bibliotheek en ons archief, maar zeker ook onze methodiek en gedachtegang over taal als vorm delen en het gesprek met andere kunstenaars aangaan.
Concreet zal Zuidpool de auteurs ook uitnodigen op repetities, toonmomenten en voorstellingen, en ruimte vrijmaken om de residenten (indien gewenst) te betrekken in het eigen creatieproces zodat er ervaring wordt gedeeld op meerdere niveaus.
We willen de auteurs geen vormelijke of inhoudelijke beperkingen opleggen. De residenties richten zich tot auteurs van diverse achtergrond, uit diverse genres, mogelijk ook uit verschillende landen. Enige affiniteit met of interesse in theater is wel een vereiste. Het resultaat hoeft geen theatertekst te zijn; het kan ook een essay, stuk proza, reeks gedichten… worden.
Zuidpool kan en wil zich dan ook niet verplichten tot het verder gebruiken of ensceneren van de gecreëerde teksten. Indien het tekstmateriaal binnen een ander project wordt opgenomen, maakt dit deel uit van een nieuw gesprek.

Zuidpool gaat ook in andere segmenten van haar werking aan de slag met theaterteksten en het schrijven voor theater. Over repertoire en vergeten teksten hebben we het tijdens Autour de la table. Voor meer ontmoeting tussen theorie en praktijk werken we samen met de UA/Theaterwetenschappen en Visual Poetics, KASKA/Thomas Crombez, en ook RITCS. 

Zuidpool biedt een ruime werkkamer (en gedeelde keukenfaciliteiten) aan, waar de auteur in alle rust of in dialoog met andere kunstenaars kan werken. 

Duur: 3 tot 6 weken, zonder overnachting.

Auteurs worden aanvaard op basis van hun affiniteit met de podiumkunsten en krijgen de mogelijkheid om hun werkverblijf te beëindigen met een presentatie, lezing, publicatie,… De haalbaarheid en de vormkeuze van de presentatie wordt bepaald in samenspraak met het coördinerend team van Zuidpool.

Aanmeldingen zijn het hele jaar door welkom.

Auteurs met interesse in een residentie in Zuidpool kunnen contact opnemen met Flore Opsomer (flore.opsomer ( a t ) zuidpool.be) of David Cornille (david.cornille ( a t ) zuidpool.be).

Deze Schrijfresidenties zijn een initiatief van Zuidpool met steun van Literatuur Vlaanderen en Passa Porta. Lees hier meer over residenties voor Vlaamse auteurs.